maandag 20 april 2009

Max Velthuijs school in Den Haag sluit De Uitdaging af


Vandaag was ik op de Max Velthuijs-school in Den Haag. Daar was wethouder van Alphen gekomen om aan de kinderen van groep 8 hun certificaat uit te reiken. Max Velthuijs deed voor het eerst mee en De Uitdaging is er een waar succes geworden. De kinderen zijn in Den Haag op tv geweest en hebben verschillende malen in de krant gestaan. Op de uitreikingsbijeenkomst waren naast de coaches van ABNAMRO en Fortis ook de organisaties die hen geholpen hebben.

Wethouder van Alphen sprak uit dat de kinderen die hebben deelgenomen aan De Uitdaging bij hem aan kunnen kloppen voor extra geld voor vervolgactiviteiten zodat wat de kinderen geleerd hebben niet verloren hoeft te gaan.

Van de juf (juf de Jong) kreeg ik hetvolgende bericht:

de contacten die opgebouwd zijn, blijven we behouden.
Met het zorgcentrum is de afspraak om de afscheidsmusical ook in het tehuis uit te voeren, met BBOZ-(openbare ruimte) is afgesproken dat zij weer ondersteunen bij het vegen van de buurt en met Vluchtelingenwerk is afgesproken dat we weer een spelletjesmiddag gaan houden. Het blijft dus niet bij een keer!!!

Een van de groepjes is ook via YouTube te bewonderen.


Kijk zo is De Uitdaging bedoeld!

Geen opmerkingen: